Валюта бағамы: $ 367.06 416.17 5.56 ¥ 52.84

Жетпісбай Бекболатұлы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ кафедра меңгерушісі e-mail: Zhetpisbay.Bekbolatuly@kaznu.kz Бүгінгі таңда қарыштап дамып келе…