Тарих

Академик Зейнолла Қабдолов туралы бірер сөз

Академик Зейнолла Қабдолов туралы бірер сөз

Мен де ұлы ұстаз Зейнолла Қабдолұлының алдын көрген, дәріс алған,  қазақ әдебиеті мен тіліне қызыққан мыңдаған қазақтың ұл-қыздарының бірі екенімді мақтан тұтамын. Қай қиырда жүрсем де Зекеңді сыртынан арқаланып, қолдау көретінмін.

Ерлер қолдаған экономика ел еңсесін көтереді

altinsarin

Ықылым заманнан ел деп туған ерлер қара қазан мен  сары баланың қамы үшін  арпалысып өткені тұла бойына  қазақы қан тұнғандарға айдан анық. Топырағың торқа болғыр Қобыланды бабамыздың өзі  елдің еңсесін тіктеуге тер төккені баршамызға белгілі. Бұрымдымыз күң, тұлымдымыз құл болмас үшін сүйем жерін дұшпанына таптатпаған сондай аталарымыздың  білектің күші мен найзаның ұшына сенген замандағы ерен істері тамаша тарихқа айналды. Дегенмен, білекті бірді, ал білімді мыңды  жығатынын адамзат енді мойындағандай.  Қазір парасат майданы туып түр. Адамзаттың бір-біріне күш қолдануын әлем талқылап, жүгенсіздерді  бірлесіп тізгіндейтін  шаққа да жеткендейміз. Қысқасы қазір күш қолдану саясаты тарих сахнасынан жылыстап, саналар соқтығысына жол беруде. Ендеше ақыл-айла, кемел ой, білікті білім иесі жеңімпаз болмақ.

РЕАБИЛИТИРОВАН ПОСМЕРТНО

Проходят годы и десятилетия, но память хранит имена и образы тех, что закладывал основы но­вой жизни. Одним из них в 20-30-е годы прошлого века был Измухан Мукашевич Курамысов. В самые тяжелые и судьбоносные для казахской наци периоды он находился рядом с Филиппом Голощекиным, являясь вторым секретарем Киробкома, позже Казкрайкома и в связи с этим раз­делил всю тяжесть ответственности за решения своего шефа, приведшие к гибели полвины насе­ления Казахстана от голода 1931-1933 годов.